09:47 Thứ ba,  24 / 04 / 2018

Tuyển dụng | Sơ đồ web | Webmail

 
  Trang chủ     Sản phẩm & Dịch vụ     Bảo hành     Hỏi đáp     Giới thiệu     Tin tức     Liên hệ   
Thiết bị giải trí số | Máy tính đồng bộ | Thiết bị văn phòng | Linh kiện máy tính | In-Copy-Scan khổ lớn | Mực in | Mạng & Viễn thông | Phần mềm & Giải pháp | Thiết bị an ninh

Thiết bị văn phòng

      Máy in Laser
      Máy in phun màu
      Máy in kim
      Máy in sổ
      Máy in Mã số - Mã vạch
      Máy in Hóa đơn
      Máy quét Scanner
      Máy Fax
      Máy photocopy
        Đa chức năng Khổ A4
        Phổ thông Khổ A3
        Tầm trung Khổ A3
        Cao cấp Khổ A3
        Siêu tốc - Priport
        Option - Phụ kiện
      Máy photocopy Màu
      Máy chiếu
      Máy huỷ tài liệu
      Máy đếm tiền
      Máy tính điện tử

Quảng cáo

Máy ảnh số Canon
Tiết kiệm đến 5 triệu đồng khi mua máy Photocopy
Sản phẩm»Thiết bị văn phòng»Máy photocopy»Option - Phụ kiện
Options - Phụ kiện Máy Photocopy
     Có tổng số 180 sản phẩm phù hợp
     Để so sánh, tích chọn 2 sản phẩm và nhấn
    Xem  
STT Tên sản phẩm Kho hàng Giá (VNĐ) Bảo hành
Options - Phụ kiện Máy Photocopy   
1  Chân kê máy bằng gỗ Có sẵn 614,800   12 tháng
2  Steel Stand Có sẵn 2,204,800   12 tháng
Option Photocopy Phổ thông Canon   
3  Canon Duplex Automatic Document Feeder DADF P2 Có sẵn 13,328,016   12 tháng
4  Canon Duplex Unit A1 Có sẵn 6,608,040   12 tháng
5  Canon Finisher U2 Có sẵn 20,776,000   12 tháng
6  Inner 2 Way Tray E2 Có sẵn 5,544,012   12 tháng
7  Cassette Feeding Module S1 Có sẵn 9,676,104   12 tháng
8  Cassette Feeding Module K1 Có sẵn 12,508,000   12 tháng
9  Cassette Feeding Module T1 Có sẵn 11,983,936   12 tháng
10  Network Adapter IF- E14 Có sẵn 6,500,000   12 tháng
11  Power Supply Kit Q1 Có sẵn 1,220,908   12 tháng
12  Canon Duplex Unit B1 Có sẵn 6,608,040   12 tháng
13  Canon Additional Finisher Tray C1 Có sẵn 4,648,100   12 tháng
14  Cassette Feeding Unit P1 Có sẵn 8,335,140   12 tháng
15  Cassette Feeding Unit Q1 Có sẵn 14,435,928   12 tháng
16  Canon UFRII LT Printer Kit-V1 Có sẵn 9,912,060   12 tháng
17  Canon Barcode Printing Kit B1 Có sẵn 12,600,008   12 tháng
18  Canon Super Fax Board AA1+Fax Panel B1 Có sẵn 12,375,924   12 tháng
19  Canon Super Fax Board AA1 Có sẵn 11,755,400   12 tháng
20  Canon Duplex Automatic Document Feeder DADF AB1 Có sẵn 16,855,908   12 tháng
21  Canon Finisher B1 Có sẵn 20,534,956   12 tháng
22  Canon 3 Way Unit A1 Có sẵn 6,496,104   12 tháng
23  Canon Buffer Pass Unit E2 Có sẵn 6,941,940   12 tháng
24  Cassette Module- W1 Có sẵn 10,919,908   12 tháng
25  Cassette Module- AE1 Có sẵn 17,135,960   12 tháng
26  Canon Inner 2 Way Tray G1 Có sẵn 2,743,916   12 tháng
27  Canon Additional Finisher Tray B1 Có sẵn 5,319,928   12 tháng
28  Canon PCL Printer Kit- AF1 Có sẵn 12,156,928   12 tháng
29  Canon Super G3 Fax Board AG1 Có sẵn 11,500,000   12 tháng
30  Canon Universal Send Kit Y1 Có sẵn 17,360,044   12 tháng
31  Universal Send Sercharble PDF Kit C1 Có sẵn 12,156,928   12 tháng
32  Power Supply Unit- U1 Có sẵn 1,848,004   12 tháng
Option Photocopy Tầm trung Canon   
33  Canon DADF N1 Có sẵn 21,392,072   12 tháng
34  Canon Finisher S1 Có sẵn 20,720,032   12 tháng
35  Canon Inner 2 Way Tray D1 Có sẵn 1,807,850   12 tháng
36  Canon Copy Tray J1 Có sẵn 769,984   12 tháng
37  Canon Additional Finisher Tray B1 Có sẵn 20,720,032   12 tháng
38  Canon Puncher Unit Q1 Có sẵn 7,700,052   12 tháng
39  Canon Cassette Feeding Unit Y2 Có sẵn 25,697,161   12 tháng
40  Canon Paper Desk Q1 Có sẵn 33,163,581   12 tháng
41  Canon iR System Expansion A1 Có sẵn 34,330,120   12 tháng
42  Canon Super G3 Fax Board Q1 Có sẵn 20,200,345   12 tháng
Option Photocopy Cao cấp Canon   
43  Canon Duplex Automatic Document Feeder DADF N1 Có sẵn 18,703,912   12 tháng
44  Canon Duplex Automatic Document Feeder DADF U1 Có sẵn 21,502,100   12 tháng
45  Canon Inner 2 Way Tray D1 Có sẵn 1,792,036   12 tháng
46  Canon Finisher S1 +3 Way Unit A1 Có sẵn 26,992,052   12 tháng
47  Canon Inner 2 Way Tray D1 Có sẵn 1,775,924   12 tháng
48  Canon Copy Tray J1 Có sẵn 1,093,284   12 tháng
49  Canon Additional Finisher Tray B1 Có sẵn 5,261,416   12 tháng
50  Canon Finisher AE1 + Buffer Pass Unit E2 Có sẵn 46,535,908   12 tháng
51  Canon Saddle Finisher AE2 + Buffer Pass Unit E2 Có sẵn 97,063,988   12 tháng
52  Canon Cassette Feeding Unit Y3 Có sẵn 30,744,028   12 tháng
53  Canon Paper Desk Q1 Có sẵn 40,879,960   12 tháng
54  Canon PCL Printer Kit AA1 Có sẵn 10,527,920   12 tháng
55  Canon Super G3 Fax Board AC1 Có sẵn 10,919,908   12 tháng
56  Canon UFR II Printer Kit E2 + Canon iR System Expansion A1 Có sẵn 30,575,912   12 tháng
57  Canon PCL Printer Kit S1 Có sẵn 10,135,932   12 tháng
58  Canon Super G3 Fax Board Q1 + Ổ cứng 20 GB Có sẵn 18,480,040   12 tháng
59  Canon PS Printer Kit S1 Có sẵn 14,672,096   12 tháng
60  Canon Barcode Printing Kit A1 Có sẵn 13,406,032   12 tháng
61  Canon Universal Send Kit G1 Có sẵn 19,600,036   12 tháng
62  Universal Send Sercharble PDF Kit A1 Có sẵn 15,904,028   12 tháng
63  Universal Send PDF Security Feature Set A1 Có sẵn 28,056,080   12 tháng
64  Digital User Signature PDF Kit A1 Có sẵn 16,071,932   12 tháng
65  Canon Super G3 Fax Board Q1 Có sẵn 18,480,040   12 tháng
Option Photocopy Phổ thông Ricoh   
66  Document Feeder DF-1000 ARDF Có sẵn 9,996,012   12 tháng
67  DDST Unit Type D Có sẵn 10,584,100   12 tháng
68  Printer Enhance Option For DDST Unit Type 2000 Call 5,291,944   12 tháng
69  Document Feeder DF-2000 ADF Có sẵn 11,877,088   12 tháng
70  Document Feeder DF-2010 ARDF Có sẵn 18,463,080   12 tháng
71  Paper Bank PS-460 Có sẵn 7,996,004   12 tháng
72  DDST Unit Type B Có sẵn 7,878,980   12 tháng
73  Printer - Scanner Option Type 2000 + Feature Expansion Board Type 2000 Có sẵn 19,873,940   12 tháng
74  Fax Option Type 2000 + Feature Expansion Board Type 2000 Có sẵn 19,403,936   12 tháng
75  Feature Expansion Board Type 2000 Có sẵn 10,160,312   12 tháng
Option Photocopy Tầm trung Ricoh   
76  Document Feeder DF-3020 ARDF Có sẵn 20,865,040   12 tháng
77  Paper Bank PB-3030 Có sẵn 22,976,984   12 tháng
78  Finisher SR-3010 & Bridge Unit BU 3010 Có sẵn 34,278,916   12 tháng
79  DDST Unit Type E Có sẵn 8,321,000   12 tháng
80  Printer Enhance For DDST Unit Type 2500 Có sẵn 6,831,064   12 tháng
81  Printer - Scanner Option Type 2500 Có sẵn 31,918,932   12 tháng
82  Fax Option Type 2500 Có sẵn 23,845,972   12 tháng
83  Feature Expansion Board Type 2500 Có sẵn 10,550,232   12 tháng
84  Document Feeder DF-3030 ARDF Có sẵn 20,865,040   12 tháng
85  Duplex Unit AD-3000 Có sẵn 14,407,096   12 tháng
86  Finisher SR-790 & Bridge Unit BU3030 Có sẵn 64,335,004   12 tháng
87  Fax Option Type 3350 Có sẵn 29,311,120   12 tháng
88  Scanner Enhance Unit Type 3350 Có sẵn 40,985,960   12 tháng
89  Document Feeder DF-3060 ARDF Có sẵn 18,110,100   12 tháng
90  Paper Bank PB-3130 Có sẵn 19,520,960   12 tháng
91  Finisher SR-3070 Có sẵn 17,169,032   12 tháng
92  Finisher SR-3090 & Bridge Unit BU3050 + Paper Bank PB-3130 Có sẵn 54,919,024   12 tháng
93  Fax Option Type 3352 Có sẵn 20,932,032   12 tháng
Option Photocopy Cao cấp Ricoh   
94  Document Feeder DF-3010 ARDF Có sẵn 31,515,920   12 tháng
95  Paper Feed PB-3040 Có sẵn 30,811,020   12 tháng
96  Fax Option Type 5000 Có sẵn 27,165,044   12 tháng
97  Finisher SR-790 & Bridge Unit BU3030 Có sẵn 36,925,948   12 tháng
98  RPCS Printer Unit Type 5000 Có sẵn 11,753,280   12 tháng
99  Scanner Enhance Unit Type 5000 & HDD 40GB Có sẵn 39,512,984   12 tháng
100  Printer - Scanner Unit Type 9001 & Memory 1GB Có sẵn 61,110,060   12 tháng
101  RPCS Printer Unit Type 5000 + Memory type G 256MB Có sẵn 11,994,960   12 tháng
102  Finisher SR-4030 Có sẵn 48,098,560   12 tháng
103  Fax Option Type 9001 Có sẵn 23,198,948   12 tháng
Option Photocopy Siêu tốc Ricoh   
104  Document Feeder DF-85 Có sẵn 20,900,020   
Option Photocopy Phổ thông Fuji Xerox   
105  Fuji Xerox ADF DC-1055/1085 Có sẵn 9,707,056   12 tháng
106  Fuji Xerox DADF DC-1055/1085 Có sẵn 13,540,016   12 tháng
107  Fuji Xerox Duplex Kit DC-1055/1085 Có sẵn 2,875,992   12 tháng
108  Fuji Xerox One Tray Module DC-1055/1085 Có sẵn 6,300,004   12 tháng
109  Fuji Xerox Two Tray Module DC-1055/1085 Có sẵn 13,199,968   12 tháng
110  Fuji Xerox Printer Kit CP-1055/1085 Có sẵn 10,545,092   12 tháng
111  Fax Kit CF-1055/1085 Có sẵn 12,103,928   12 tháng
112  Scanning Kit CS-1055/1085 Có sẵn 4,313,988   12 tháng
113  Memory Expansion 64MB Có sẵn 3,299,992   12 tháng
114  Memory Expansion 128MB Có sẵn 3,520,048   12 tháng
115  Fuji Xerox One Tray Module DC-1080/2000 Đặt hàng 5,940,028   12 tháng
Option Photocopy Tầm trung Fuji Xerox   
116  DADF DC-2005/2055/3005 Có sẵn 12,849,956   12 tháng
117  Duplex Kit DC-2005/2055/3005 Có sẵn 3,850,132   12 tháng
118  Two Tray Module DC-2005/2055/3005 Có sẵn 12,100,112   12 tháng
119  Finisher B - Stacker/Stapler DC-2005/2055/3005 Đặt hàng 35,469,720   12 tháng
120  Printer kit CP-2005/2055/3005 Có sẵn 15,679,944   12 tháng
121  Fax Kit CF-2005/2055/3005 Có sẵn 18,650,912   12 tháng
122  Scanning Kit CS-2005/2055/3005 Có sẵn 6,599,984   12 tháng
123  DADF DC-2007/3007 Có sẵn 18,734,100   12 tháng
124  Duplex Kit DC-2007/3007 Có sẵn 4,897,200   12 tháng
125  Two Tray Module DC-2007/3007 Có sẵn 12,099,900   12 tháng
126  Tandem Tray Module DC-2007/3007 Có sẵn 17,975,904   12 tháng
127  Finisher A1 - Internal Stapler DC-2007/3007 Có sẵn 18,335,032   12 tháng
128  Finisher B1 - Stacker/Stapler DC-2007/3007 Có sẵn 33,794,072   12 tháng
129  DADF ( Duplex Automatic Document Feeder) DC 2056/2058 Có sẵn 15,330,000   12 tháng
130  Printer kit CP-2007/3007 Có sẵn 23,631,300   12 tháng
131  Network Kit DC 2056/2058 Có sẵn 6,675,900   12 tháng
132  Fax Kit CF-2007/3007 Có sẵn 28,297,500   12 tháng
133  One tray Module (khay đơn) DC 2056/2058 Có sẵn 8,916,600   12 tháng
134  Two tray Module ( khay đôi) DC 2056/2058 Có sẵn 19,496,400   12 tháng
135  Scanning Kit CS-2007/3007 Có sẵn 11,827,200   12 tháng
136  Fax Kit DC 2056/2058 Có sẵn 12,474,000   12 tháng
137  HDD 40GB Có sẵn 12,982,200   12 tháng
138  Memory 256MB Có sẵn 8,979,048   12 tháng
139  DADF - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 18,734,100   12 tháng
140  Exit 2 Tray - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 900,900   12 tháng
141  Printer kit - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 13,005,300   12 tháng
142  Fax Kit - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 15,937,948   12 tháng
143  Scanner Kit - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 9,827,048   12 tháng
144  Side Tray - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 1,108,800   12 tháng
145  Two tray Module - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 17,833,200   12 tháng
146  Tandem Tray Module - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 26,749,800   12 tháng
147  Finisher A1 - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 27,211,800   12 tháng
148  Finisher B1 - DC IV 2060/ 3060/ 3065 Có sẵn 49,064,400   12 tháng
Option Photocopy Cao cấp Fuji Xerox   
149  Two Tray Module DC-4000/5010 Có sẵn 17,833,200   12 tháng
150  Tandem Tray Module DC-4000/5010 Có sẵn 24,532,200   12 tháng
151  Finisher B - Stacker/Stapler DC-4000 Đặt hàng 32,613,020   12 tháng
152  Finisher C - Stacker/Stapler/Puncher DC-4000/5010 Đặt hàng 58,848,020   12 tháng
153  Finisher C with Booklet DC-4000/5010 Đặt hàng 102,341,092   12 tháng
154  Printer kit CP-4000/5010 Có sẵn 21,852,600   12 tháng
155  Fax Kit CF-4000/5010 Có sẵn 23,192,400   12 tháng
156  Scanning Kit CS-4000/5010 Có sẵn 13,421,084   12 tháng
157  HDD 40GB Có sẵn 14,714,700   12 tháng
158  RAM 256MB Có sẵn 12,035,100   12 tháng
159  Printer Kit - DC IV 4070/5070 Có sẵn 21,852,600   12 tháng
160  Fax Kit - DC IV 4070/5070 Có sẵn 23,169,300   12 tháng
161  Scanner Kit - DC IV 4070/5070 Có sẵn 19,889,100   12 tháng
162  Exit 2 Tray - DC IV 4070/5070 Có sẵn 638,968   12 tháng
163  Side Tray - DC IV 4070/5070 Có sẵn 958,452   12 tháng
164  Two tray Module - DC IV 4070/5070 Có sẵn 17,833,200   12 tháng
165  Tandem Tray Module - DC IV 4070/5070 Có sẵn 24,486,000   12 tháng
166  Finisher A1 - DC IV 4070/5070 Có sẵn 24,717,000   12 tháng
167  Finisher B1 - DC IV 4070/5070 Có sẵn 49,041,300   12 tháng
168  Printer Kit - DCII 6000DD/DCII 7000( yêu cầu lắp thêm 256MB Memory) Có sẵn 18,050,952   12 tháng
169  Fax Kit - DCII 6000DD/DCII 7000 ( Yêu cầu lắp thêm 256MB Memory) Có sẵn 18,050,952   12 tháng
170  Scaner Kit - DCII 6000DD/DCII 7000 ( yêu cầu lắp thêm HDD) Có sẵn 10,348,992   12 tháng
171  256MB Memory - DCII 6000DD/DCII 7000 Có sẵn 8,302,980   12 tháng
172  Simple Catch Tray - DCII 6000DD/DCII 7000 (Khay đỡ giấy) Có sẵn 2,527,040   12 tháng
173  Offset Catch Tray - DCII 6000DD/DCII 7000 (Khay đỡ giấy chia bộ) Có sẵn 4,090,964   12 tháng
174  C Finisher - DCII 6000DD/DCII 7000 Có sẵn 61,375,060   12 tháng
Option Photocopy phổ thông Samsung   
175  Samsung Cassette Tray SCX-S6122A Có sẵn 4,796,000   12 tháng
176  Samsung Cassette Tray SCX-S6345A Có sẵn 4,796,000   12 tháng
177  Samsung Finisher SCX-FIN10S Có sẵn 11,989,000   12 tháng
178  Samsung Fax Kit Parallel SCX-FAX101 Có sẵn 7,193,000   12 tháng
179  Samsung Foreign Device Interface SCX-KIT10F Có sẵn 2,118,000   12 tháng
180  Samsung Network Scan Enable (SmarThru Workflow) Có sẵn 15,586,000   12 tháng
    Xem  
     Để so sánh, tích chọn 2 sản phẩm và nhấn
     Có tổng số 180 sản phẩm phù hợp
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT.
- Trên đây chỉ là một số sản phẩm tiêu biểu.
  Quý khách muốn có bảng giá đầy đủ về các sản phẩm "Options - Phụ kiện Máy Photocopy", xin hãy nhấn

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

      
Giá bán trong khoảng
Đơn vị tiền tệ

TRA CỨU MỰC IN

1.
2.
3.
 
Tin từ Công ty
Thông báo chuyển địa điểm của
Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Thiết bị văn phòng FINTEC tại Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý...
Tin Thị trường
Chip có thể truyền dữ liệu ở...
Một nhà sản xuất chip của Nhật Bản cho biết đã chế tạo được một linh kiện thử nghiệm có thể truyền phát tín...
Fuji Xerox giới thiệu 2 dòng Máy in
Tháng 3: Windows Vista và Office 2007...
 

GÓC KỸ THUẬT

Công nghệ LCD & DLP ứng dụng trong máy chiếu projector là gì ?
Chọn máy chiếu tại gia đình như thế nào cho phù hợp ?
Các thông số kỹ thuật cần quan tâm khi chọn mua Máy chiếu là gì?
Làm cách nào để biết được bình mực đã được lắp đặt đúng.
Sử dụng máy in phun như thế nào cho hiệu quả ?
Làm cách nào để bỏ những tài liệu xếp hàng và dồn trong máy tính (Windows)
Cách in Kiểu Kiểm Tra Vòi In (Windows)
Trang chủ  |  Dịch vụ  |  Bảo hành  |  Hỏi đáp |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Tin tức  |  Bản đồ    

Công ty cổ phần phân phối thiết bị văn phòng FINTEC

Trụ sở chính: Số nhà M2-4, ngõ 30 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội * Tel: (04) 7302 8688 - 6251 0689
Chi nhánh: 94 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng * Tel: (0511) 3691 691 - Fax: (0511) 3691 693

© Copyright 2004-2008. Bản quyền thuộc FINTEC - Thiết bị văn phòng

Hà Nội 04 7302 8688
04 6251 0689
Đà Nẵng 0511 3691 691
TP.HCM 08 3837 6288
Hà Nội
Đà Nẵng
0 sản phẩm
Giá trị 0 đ
Chi tiết >>